Novosti za pacijente


Lijekovi u trudnoći ili šetnja u mraku

Vjerovatno ne postoji ljekar koji nije bio suočen sa problemom trudnice...

Sistematski pregled – dobijamo li šta očekujemo?

U posljednjih nekoliko godina, sistematski pregledi i njihova korist...

Kontrola krvnog pritiska kod naših pacijenata

Vjerovatno je jako malo oboljenja koja su tako rasprostranjena kao hipertenzija...

Novosti za ljekare


Saznajte više o autizmu kod djece

Autizam je sindrom, zbir simptoma prije nego klinička…

Značaj biopsije u kliničkoj medicini

Na žalost, rijetke su osobe koje se u svome životu nisu…

Bolovi u ruci ili nozi kod pacijenata sa karcinomom

Dijagnoza karcinoma kod pacijenta obično sve druge probleme…

CD ekstrakranijalnih arterija

U radu svakodnevno dobijamo pacijente kojima je predloženo…

Spondiloza vratne kičme

Jako čest problem u svakodnevnoj neurološkoj praksi jeste…

Hronična bubrežna bolest

Bubrezi predstavljaju izuzetno bitne organe sa višestrukom…

Resinhronizacijska terapija kod srčanog popuštanja

Brzi razvoj medicine nije zaobišao ni pacemakere te se…

Cushingova bolest – šta uzrokuje?

Dosta često imamo pacijente koji su kroz određeni vremenski…

Dijabetes i oštećenje nerava

Dijebetes je dobro poznato oboljenje koje karakteriše…

Mladalački dijabetes

Mladalački dijabetes ili diabetes mellitus tip I je…