Svi članovi programa Moja Klinika Plus na raspolaganju imaju 24-satnu raspoloživost call centra te mobilne ekipe koja je opremljena portabilnim ultrazvukom, EKG aparatom, pulsnim oksimetrom, portabilnom laboratorijom i odgovarajućom medikamentoznom terapijom. Ova usluga je na raspolaganju isključivo članovima Moja Klinika Plus programa. Za više informacija o članstvu u programu, kontaktirajte call centar Moje Klinike.