Dijagnoza predstavlja ključ u uspješnom liječenju. Jako često u našoj praksi susrećemo pacijente koji nemaju tačnu dijagnozu ili čak imaju pogrešnu što za posljedicu ima značajno kašnjenje u terapiji i često trajne posljedice po zdravlje pojedinca. Moja Klinika prilazi svakom pacijentu sa jednakom pažnjom i evaluira simptome te postavlja egzaktnu dijagnozu. Šef odjeljenja dijagnostičke medicine je Prim. Dr. Emir Talirević.