Jako čest problem u svakodnevnoj neurološkoj praksi jeste bol u ruci ili vratu koji je uzrokovan degenerativnim oboljenjem vratne kičme. Dodatan problem u dijagnostikovanju ovih pacijenata predstavlja činjenica da su degenerativne promjene na vratnoj kičmi prisutne kod preko 95% osoba starijih od 65 godina tako da je nekada komplikovano izjasniti se da li određene promjene predstavljaju bolest ili su tek odraz normalnog procesa starenja.

Problemi koji pacijente dovode ljekaru jesu bol ili trnjenje u ruci ili slabost u ekstremitetima. Ove smetnje mogu biti uzrokovane spondilozom vratne kičme na dva načina: kompresijom korijena živca što je obično posljedica sužavanja kanala kroz koji ovaj prolazi ili kompresijom same kičmene moždine što je obično uzrokovano hernijom dika u ovome segmentu kičme. Ovaj patološki proces najčešće pogađa nivo C5/C6 te C6/C7. Međutim, kako smo ranije rekli, obzirom da su ove promjene jako česte kod starijih, od ključnog je značaja povezati simptome kod pacijenta sa kliničkim nalazom neurološkog pregleda a potom sa slikom koju smo dobili putem MRI ili CT pretrage. Tek ova korelacija sva tri parametra može dati adekvatnu selekciju pacijenata koje sa sigurnošću možemo uputiti na operativni zahvat ukoliko je ovaj potreban.

Pretraga izbora prilikom evaluacije pacijenata kod kojih sumnjamo na uklještenje korijena živca ili kompresiju kičmene moždine, pored MRI i CT dijagnostike jeste svakako elektrofiziološka studija nerava i mišića, poznata kao EMNG. Ova pretraga ispituje brzinu provođenja impulsa kroz nerve te mogućnost prolaska impulsa do mišića te na taj način daje jako korisne informacije o mjestu gdje se oštećenje nalazi te o težini istog.

Kada smo potvrdili našu dijagnozu, važno je pravilno odabrati koji pacijent treba biti operisan a koji ne. Obično su indikacije za operativni zahvat:

Mišićna slabost
Nekontrolisani bol u ruci
Nemogućnost kontrole tegoba kroz šest sedmica konzervativne terapije
Rezultati operativnog liječenja su obično jako dobri ukoliko želimo da otklonimo bol. Dosta slabije rezultate postižemo kod pacijenata koji imaju dugotrajnu mišićnu slabost. najlošiji rezultati su kod pacijenata sa gubitkom osjećaja ili trnjenja, te operacije kod ovih pacijenata samo iz ovog razloga treba izbjegavati. Važno je napomenuti da bolovi uzrokovani kompresijom korijena živca kod cervikalne spondiloze mogu biti toliko jaki da zahtijevaju uključivanje opijata i drugih izuzetno snažnih analgetika. Kako su rezultati liječenja bolji, što se problemu priđe ranije, preporučujem svim pacijentima sa nejasnim bolovima u ruci da se jave svome ljekaru i traže dalje pretrage. Netretirana cervikalna spondiloza obično progredira, a tada su rezulati liječenja dosta lošiji.

Prim. dr. Emir Talirević