Jedinica opservacije i poluintenzivne njege je opremljena sa dva kreveta uz puni monitoring svih vitalnih parametara te je na raspolaganju našim pacijentima u periodu evaluacije te stabilizacije njihove bolesti. Jedinica raspolaže sa kisikom, neinvazivnim monitoringom koji uključuje krvni pritisak, saturaciju O2, respiracije, dvije temperature te svu potrebnu medikamentoznu terapiju. Jedinica uključuje portabilni ultrazvuk, EKG, pulsne oksimetre, setove za centralni venski put, set za intubaciju uz Ambu masku. Svi pacijenti smješteni u ovu jedinicu imaju kontinuirani medicinski nadzor uz prisustvo medicinske sestre kroz čitav njihov boravak u Jedinici.