Interna medicina je sveobuhvatna grana medicine koja se bavi dijagnostikom i liječenjem bolesti svih unutrašnjih organa. Šef odjeljenja interne medicine je Prim. dr. Emir Talirević.