Smještaj pacijenata i pratnje

Kako Moja Klinika prima dosta pacijenata iz drugih gradova, naš call centar će sa zadovoljstvom izvršiti eventualne rezervacije smještaja za pratnju ili same pacijente ukoliko njihov boravak u Sarajevu treba trajati duže od jednog dana. U skladu sa željama i preferencama samih pacijenata, Moja Klinika će uraditi sve napore da se pronađe adekvatan smješaj po uputama naših pacijenata i njihovih porodica.

Prevodilac za strane državljane

Osoblje Moje Klinike tečno govori Engleski jezik a određeni ljekari govore njemački, portugalski, italijanski i arapski jezik. Za pacijente drugih govornih područja, prevodilac se obezbjeđuje uz prethodnu najavu. Konsultujte se sa call centrom Moje Klinike radi dobijanja detaljnih informacija.

Medicinska dokumentacija

Moja Klinika koristi elektronsku medicinsku dokumentaciju te je sva medicinska dokumentacija na raspolaganju u prostorijama Moje Klinike ili putem naše web stranice za one pacijente koji su članovi Moja Klinika Plus programa. Takođe, našim pacijentima na raspolaganju stoji kućna dostava svih nalaza. Za detaljne informacije se možete konsultovati sa call centrom Moje Klinike.

Plaćanje usluga

Plaćanje usluga Moje Klinike možete izvršiti gotovinom ili kreditnom karticom. Plaćanje usluga putem trajnog naloga stoji na raspolaganju svim članovima Moja Klinika Plus programa. Ukoliko imate neko drugo domaće ili strano dopunsko zdravstveno osiguranje, molimo Vas da kontaktirate call centar Moje Klinike radi informacija o validnosti Vaše kartice u našoj ustanovi.