Alfa talasemija:

Talasemija je nasljedni poremećaj koji utiče na produkciju normalnog hemoglobina (tip proteina u crvenim krvnim stanicama koje nose kisik do tkiva tijela).

Anemija zbog folne deficijencije:

Folna deficijencija je nedostatak folne kiseline (jednog od B vitamina) u krvi, koja može uzrokovati tip anemije, poznate kao megaloblastna (perniciozna) anemija.

Anemije:

Postoji jako mnogo tipova anemija koje zahtjevaju kliničku njegu liječnika ili drugu profesionalnu zdravstvenu njegu.

Aplastična anemija:

Aplastična anemija se javlja kada koštana srž proizvodi malo crvenih krvnih stanica, bijelih krvnih stanica i trombocita, zbog čega je pacijent podložan infekcijama i otežava zgrušavanje krvi.

Beta talasemija (Cooleyeva anemija):

Postoji mnogo tipova ove forme anemije, u raponu od onih sa nekoliko ili bez simptoma do onih sa više stanja koja utiču velike organe i zahtjevaju učestale transfuzije krvi.

Krvarenje/poremećaji koagulacije:

Abnormalnosti trombocita (koji reguliraju zgrušavanje krvi), ili defekti na samim krvnim žilama, mogu dovesti do prekomjernog krvarenja. Slično tome, pretjerano zgrušavanje može uzrokovati stanje začepljenja vena i arterija.

Poremećaji krvi:

Postoji mnogo hematoloških i krvnih poremećaja koji zahtjevaju liječničku brigu ili neku drugu profesionalnu zdravstvenu njegu.

Duboka venska tromboza (DVT)/ Tromboflebitis:

Duboka venska tromboza (DVT) se javlja kada se krvni ugrušak  razvija u veni duboko u tijelu.

Deficijencija G6PD (glukozo-6-fosfat dehidrogenaza):

Deficijencija G6PD je nedostatak glukozo-6-fosfat dehidrogenaza (enzima prisutnog u krvnim stanicama) u krvi, koja može uzrokovati tip anemije poznate kao hemolitička anemija.

Hemohromatoza:

Hemohromatoza, poznato i kao oboljenje preopterećenja željezom, je jedno od najčešćih genetskih poremećaja u Americi.

Hemolitička anemija:

Hemolitička anemija je poremećaj kod kojeg crvena krvna zrnca brže propadaju nego što ih može koštana srž proizvesti.

Hemofilija:

Hemofilija je hereditarni poremećaj krvarenja, ili koagulacije. Djeci sa hemofililjom nedostaje mogućnost da zaustave krvarenje zbog smanjenog nivoa, ili potpunog nedostatka specifičnih proteina, zvanih “faktori“ u krvi koji su neophodni za zgrušavanje.

Idiopatska trombocitopenijska purpura:

Trombocitopenijska purpura je krvni poremećaj karakteriziran sa nenormalnim padom broja trombocita u krvi.

Anemija deficijencije željeza:

Najčešći uzrok anemije je nedostatak željeza. Željezo je neophodno za formiranje hemoglobina.

Megaloblastična (perniciozna) anemija:

Megaloblastična anemija je tip anemije karakterizirane sa veoma velikim crvenim krvnim stanicama.

Policitemija Vera:

Policitemija vera je rijetki poremećaj krvi kod kojeg dolazi do povećanja svih krvnih stanica, posebno crvenih krvnih stanica.

Oboljenje srpastih stanica:

Oboljenje srpastih krvnih stanica je hereditarno oboljenje krvi karakterizirano u defektu hemoglobina (protein u crvenim krvnih stanicama koje nose kisik do tkiva u tijelu).

Talasemije:

Talasemije su hereditarni poremećaji koji utiču na produkciju normalnog hemoglobina (tip proteina u crvenim krvnim stanicama koje prenose kisik do tkiva u tijelu).

Trombocitemija:

Trombocitemija je mijeloproliferativni poremećaj. Karakterizirano je sa produkcijom previše trombocita u koštanoj srži.