Moja Klinika


Moja Klinika je formirana sa ciljem stvaranja novog koncepta u pružanju zdravstvenih usluga u Bosni i Hercegovini.

Na žalost, kao rezultat ratnih dešavanja, migracije stanovništva te niza drugih nepogodnosti, medicina u Bosni i Hercegovini je ispala iz modernih tokova. Svjedoci smo neadekvatne i često nekvalitetne usluge u zdravstvenom sektoru, njene teške dostupnosti, naročito izvan radnog vremena, te kompletnog odsustva kontrole kvalitete.

Moja Klinika je formirana sa ciljem stvaranja kvalitetnog jezgra buduće medicine, medicine koja će pratiti sve svjetske tokove, koja će uvesti standardizirano pisanje dijagnostičkih testova te pomoći u edukaciji populacije i ljekara što sve za rezultat treba imati podizanje nivoa zdravstvene svijesti u našoj zemlji.

Ovaj projekat su prepoznale mnoge strane i domaće organizacije te brojni pacijenti koji svakodnevno dolaze u našu ustanovu sa najkompleksnijim problemima, puni povjerenja u naš tim. Naše je zadovoljstvo što ih nikad nismo razočarali.

Moja Klinika ima jasan plan razvoja koji u naredne dvije godine uključuje proširenje hospitalnog kapaciteta sa otvaranjem jedinice intenzivne njege, te pokretanje operativnog programa putem multinamjenske operacione sale u kojoj će biti angažovani vrhunski stručnjaci iz zemlje i svijeta.

U svome radu, Moja Klinika ima jasno zadan cilj podizanja zdravstvene svijesti među populacijom i ljekarima što se postiže kroz naše različite programe edukacije i pokretanje kvartalnog žurnala namijenjenog ljekarima.

U svim ovim aktivnostima, Moja Klinika prepoznaje važnost ljudskog faktora kao presudnog za postizanje vrhunskog kvaliteta i u narednoj godini dodjeljuje četiri specijalizacije najboljim studentima Medicinskog Fakulteta, koji će biti odabrani nakon rigoroznih testiranja medicinskog znanja.

Opredijeljeni na raznovrsnost


Moja Klinika ima opredjeljenje na raznovrsnost. Pri zapošljavanju našeg kadra, jedini uslov jeste kvalitet.

U našem timu se nalaze osobe svih vjeroispovjesti, različitog kulturnog i drugog porijekla koje spaja jedna spona - želja za pružanjem savršene medicinske usluge. U tom kontekstu je nastao i osnovni program članstva u Moja Klinika Plus klubu koji teži da građanima pruži vrhunski kvalitet medicinske usluge po povoljnoj cijeni, pristupačnoj za najširu grupu pacijenata, koji takvu uslugu trebaju.

Osim pružanja medicinskih usluga, Moja Klinika ulaže velike napore na podizanju zdravstvene svijesti naše populacije kroz stalne aktivnosti promovisanja zdravlja, sponzoriranje različitih manifestacija te česte besplatne aktivnosti u zajednici.

ŽELITE POSTATI DIO NAŠEG TIMA? SAZNAJTE VIŠE

Ljekari


Doc. Dr. Daria Ler

Marija Spasojević

Merima Sofić

Dr. Željko Pavlović

Dr. Jelena Šehović

Prim. Dr. Emir Talirević

Medicinske sestre


Jasmin Nukić

Naida Sehačić

Amina Skopljak

Emira Mirojević

Ostali uposlenici


Ismar Talirević
ADMINISTRACIJA

Dženita Ridješić
CALL CENTAR

Odaberite svoj omiljenog ljekara i zakažite sastanak.

ZAKAŽITE SASTANAK