Simptomi poput bola u mišićima, jutarnje ukočenosti uz poremećaje spavanja su dosta česti u opštoj populacii. Ukoliko ovim simptomima dodamo i neke druge tegobe kao što su glavobolje, bol u vaginalnom području kod žena, bol u zglobu gornje i donje vilice kraj uha te nadimanja u stomaku, dobija tipičan opis oboljenja koje se naziva fibromijalgija.

Ovo oboljenje je do nedavno predstavljalo pravu zagonetku i nisu bili rijetki eksperti koji su postavljali pitanje da li ovaj poremećajh uopšte postoji. Ključni faktor koji je potvrdio da se radi o pravom oboljenju je predstavljalo otkriće da kod ovih pacijenata postoji centralni poremećaj prilikom obrade bolnih impulsa te ovi pacijenti nerijetko opisuju bol nakon tipično bezbolnih stimulusa.

Uprkos svim ispitivanjima, pravi uzrok fibromijalgije ostaje nepoznat. Nastanak ove bolesti se povezuje sa nizom različitih faktora kao što su prijevremeni porod, stres, trauma te niz drugih.

Postavljanje dijagnoze fibromijalgije je olakšano sa usvajanjem dijagnostičkih kriterija 2010 godine od strane Američkog Koledža Reumatologije (ACR) koji su recizno nabrojali tri uslova koja nužno postoje kako bi nekome postavili dijagnozu fibromijalgije. Ovi uslovi ili kriteriji koriste dvije skale koje se bave distribucijom bolova, njihovim trajanjem i jačinom te eventualnim postojanjem određenog oboljenja koje može izazvati slične smetnje (te na taj način isključiti fibromijalgiju kao dijagnostičku opciju).

Na bolest obično posumnjamo kod pacijenata koji se žale na raširene bolove po tijelu u trajanju dužem od tri mjeseca, bez većih oscilacija u inteniztetu simptoma. Dijagnozu je relativno lako postaviti ukoliko je kod pacijenta prisutan i neki drugi poremećaj koji tipično prate fibromijalgiju, a koji su opisani iznad. Obično se pacijentima i radi osnovna laboratorija koja uključuje brzinu sedimentacije TSH te C reaktivni protein koji su tipično normalni kod osoba sa fibromijalgijom.

Dobra vijest za pacijente jeste da lijekovi postoje te da su trenutno tri lijeka u upotrebi za liječenje fibromijalgije od koji se jedan može naći i na našem tržištu. Ukoliko imate smetnje slične opisanim, javite se Vašem ljekaru koji će isključiti postojanje drugih oboljenja sa sličnom kliničkom slikom, te Vam uključiti adekvatan medikament koji će eliminisati simptome i dovesti do stabilizacije Vašeg stanja.

Prim. dr Emir Talirević