Razvoj ultrazvučne dijagnostike je doveo do revolucije u dijagnostičkom prikazivanju organa te u analizama njihovih poremećaja koji se sreću u bolesti. Jedna forma ultrazvučne pretrage je takozvani Doppler ultrazvuk koji analizira signale iz krvnih sudova koji se dobijaju odbijanjem ultrazvučnih talasa o crvene krvne stanice koje cirkulišu krvnim sudovima. Ovaj modalitet pregleda je praktički nezamjenjiv u analizi srca i njegovih protoka te pri ispitavanju različitih dijelova cirkulacije.

Reumatoidni artritis je autoimuno oboljenje zglobova koje karakteriše jaka upala seroznih ovojnica zglobova koje nazivamo sinovij. Kao i svaka druga upala, i upala sinovija je karakterizirana izuzetno jakim povećanjem protoka unutar zgloba te u okolno-zglobnim strukturama. Ovo povećanje protoka korelira sa stepenom aktivnosti oboljenja i moguće ga je jasno detektovati putem Doppler ultrazvuka. Kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom, kontrola oboljenja predstavlja optimalnu terapiju koja sprečava nastanak oštećenja na zglobovima. Oštećenja na zglobovima koja se kod reumatoidnog artritisa javljaju su trajna i deformirajuća, tako da je adekvatan odabir lijekova ključan u prevenciji invaliditeta koje ova bolest obično donosi sa sobom. Ultrazvuk predstavlja idealan način praćenja aktivnosti oboljenja, obzirm da upala i povećan protok prestaju odmah sa uključivanjem adekvatne terapije. Na ovaj način je moguće kod pacijenata jednostavno procijeniti efikasnost uključenih lijekova te planirati eventualne potrebe za eskalacijom terapije ili za uključivanjem jačih medikamenata koji nam danas stoje na raspolaganju za ovo oboljenje.

Iz svih ovih razloga, ultrazvuk se preporučuje kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom u sljedećim situacijama:

1.) za potrebe postavljanja rane dijagnoze;

2.) za praćenje aktivnosti oboljenja; te

3.) za procjenu rizika nastanka oštećenja (prognoza bolesti)

Upotreba Dopplera u postavljanju rane dijagnoze je jasna ukoliko znamo da je za dijagnozu potreban određen broj zahvaćenih zglobova. Jednostavan pregled Dopplerom može pokazati da postoji upala u zglobu koji klinički ne daje jasne znakove zahvaćenosti oboljenjem te na taj način, ova pretraga dovodi do ranijeg postavljanja dijagnoze.

Praćenje samog oboljenja je već opisano, obzirom da adekvatna terapija dovodi do jako brzog smanjenja krvnog protoka u zahvaćenim zglobovima. Problem sa evaluacijom ovih zglobova leži u činjenici da protok može biti povećan kod bilo koje upale zglobova a ne samo reumatoidnog artritisa, ali se ovaj nedostatak lako eliminiše kvalitetnim kliničkim pregledom koji je nadopunjen dodatnim laboratorijskim pretragama.

Prognoza oboljenja je od ogromnog značaja. Nova studija je pokazala da postoji povećan protok krvi unutar samog zgloba (što odgovara nekontrolisanom oboljenju) kod čak 43% pacijenata koji su nakon uključivanja terapije bili potpuno bez simptoma. Ovaj nalaz je objasnio jako čestu progresiju nastanka oštećenja na zglobovima uprkos ulasku u kliničko poboljšanje.

Iz svega je jasno da Doppler ultrazvuk predstavlja idealan način kontrole kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom i može pomoći u otkrivanju onih pacijenata koji zahtijevaju uvođenje jačih lijekova sa ciljem kontrole oboljenja.

Prim. dr Emir Talirević