Usluge za pacijente i porodicu

Smještaj pacijenata i pratnje

Kako Moja Klinika prima dosta pacijenata iz drugih gradova, naš call centar će sa zadovoljstvom izvršiti eventualne rezervacije smještaja za pratnju ili same pacijente ukoliko njihov boravak u Sarajevu treba trajati duže od jednog dana. U skladu sa željama i preferencama samih pacijenata, Moja Klinika će uraditi sve napore da se pronađe adekvatan smješaj po uputama naših pacijenata i njihovih porodica.

Prevodilac za strane državljane

Osoblje Moje Klinike tečno govori Engleski jezik a određeni ljekari govore njemački, portugalski, italijanski i arapski jezik. Za pacijente drugih govornih područja, prevodilac se obezbjeđuje uz prethodnu najavu. Konsultujte se sa call centrom Moje Klinike radi dobijanja detaljnih informacija.

Medicinska dokumentacija

Moja Klinika koristi elektronsku medicinsku dokumentaciju te je sva medicinska dokumentacija na raspolaganju u prostorijama Moje Klinike ili putem naše web stranice za one pacijente koji su članovi Moja Klinika Plus programa. Takođe, našim pacijentima na raspolaganju stoji kućna dostava svih nalaza. Za detaljne informacije se možete konsultovati sa call centrom Moje Klinike.

Plaćanje usluga

Plaćanje usluga Moje Klinike možete izvršiti gotovinom ili kreditnom karticom. Plaćanje usluga putem trajnog naloga stoji na raspolaganju svim članovima Moja Klinika Plus programa. Ukoliko imate neko drugo domaće ili strano dopunsko zdravstveno osiguranje, molimo Vas da kontaktirate call centar Moje Klinike radi informacija o validnosti Vaše kartice u našoj ustanovi.


Drugi objekti i prateće ustanove

Štampa/trafike

Avaz Twist Tower raspolaže sa nizom trafika gdje možete kupiti štampu i druge potrebne stvari.

Pokloni

U prostoru Avaz Twist Towera možete kupiti poklone za Vaše najbliže te druge suvenire grada Sarajeva.

Kafeterije

Opšta Bolnica Sarajevo, u kojoj se Moja Klinika nalazi, je locirana u centru grada i novije je arhitekturne izvedbe. U blizini bolnice se nalazi više kafeterija i restorana sa različitim stilom uređenja.

Restorani

Avaz Twist Toranj raspolaže luksuznim restoranom sa kojeg se pruža panoramski pogled na grad tako da će gosti uživati u Sarajevu te u vrhunskoj kuhinji koja je na raspolaganju. U okolini Avaz Twist Towera se nalazi više luksuznih restorana sa različitom kuhinjom i različitim rasponom cijena. Za više informacija kontaktirajte call centar Moje Klinike koji će biti sretan da Vam pomogne u odabiru.


Interna medicina

Interna medicina je sveobuhvatna grana medicine koja se bavi dijagnostikom i liječenjem bolesti svih unutrašnjih organa. Šef odjeljenja interne medicine je Prim. dr. Emir Talirević.


Dijagnostičko odjeljenje

Dijagnoza predstavlja ključ u uspješnom liječenju. Jako često u našoj praksi susrećemo pacijente koji nemaju tačnu dijagnozu ili čak imaju pogrešnu što za posljedicu ima značajno kašnjenje u terapiji i često trajne posljedice po zdravlje pojedinca. Moja Klinika prilazi svakom pacijentu sa jednakom pažnjom i evaluira simptome te postavlja egzaktnu dijagnozu. Šef odjeljenja dijagnostičke medicine je Prim. Dr. Emir Talirević.


Neurološko odjeljenje

Bolesti nervnog sistema, među kojima se nalazi i moždani udar, predstavljaju drugi vodeći uzrok smrtnosti u svijetu i njima se posvećuje velika pažnja. Ono što javnost ne zna jeste da veliki broj ovih oboljenja danas uspješno liječimo. Pacijentima je u neurološkom odjeljenju Moje Klinike na raspolaganju Savjetovalište za bol, Savjetovalište za cerebrovaskularne bolesti, Savjetovalište za epilepsiju te Tim za rehabilitaciju nakon moždanog udara. Svim aktivnostima ovoga odjeljenja rukovodi Prim. Dr. Emir Talirević.


Labaratorijska medicina i patohistologija

Izuzetno bitan segmenat dijagnosticiranja bolesti i njenog liječenja predstavlja laboratorijsko testiranje, koje osim preventivnog značaja ima jako veliku upotrebu u potvrdi dijagnozi neke bolesti te nadzoru rezultata liječenja. Patohistologija je nauka koja se bavi postavljanjem dijagnoze bolesti na osnovu mikroskopske analize uzorka tkiva. Ova pretraga je prvi put na raspolaganju u jednoj privatnoj ustanovi. Ono što pacijenti ne znaju jeste činjenica da i obični PAPA test kod žena svugdje u svijetu interpretiraju patolozi. Moja Klinika je jedina ustanova sa privatnom patohistologijom u Sarajevu gdje nalaze izdaju vrhunski patolozi uz raspoložive konsultacije vodećih Evropskih i svjetskih centara.


Mobilni tim Moja Klinika Plus

Svi članovi programa Moja Klinika Plus na raspolaganju imaju 24-satnu raspoloživost call centra te mobilne ekipe koja je opremljena portabilnim ultrazvukom, EKG aparatom, pulsnim oksimetrom, portabilnom laboratorijom i odgovarajućom medikamentoznom terapijom. Ova usluga je na raspolaganju isključivo članovima Moja Klinika Plus programa. Za više informacija o članstvu u programu, kontaktirajte call centar Moje Klinike.


Jedinica opservacije i poluintenzivne njege

Jedinica opservacije i poluintenzivne njege je opremljena sa dva kreveta uz puni monitoring svih vitalnih parametara te je na raspolaganju našim pacijentima u periodu evaluacije te stabilizacije njihove bolesti. Jedinica raspolaže sa kisikom, neinvazivnim monitoringom koji uključuje krvni pritisak, saturaciju O2, respiracije, dvije temperature te svu potrebnu medikamentoznu terapiju. Jedinica uključuje portabilni ultrazvuk, EKG, pulsne oksimetre, setove za centralni venski put, set za intubaciju uz Ambu masku. Svi pacijenti smješteni u ovu jedinicu imaju kontinuirani medicinski nadzor uz prisustvo medicinske sestre kroz čitav njihov boravak u Jedinici.