Uticaj kafe i zelenog čaja na učestalost moždanih udara

Uticaj kafe i zelenog čaja na učestalost moždanih udara 21.05.2013.

Uticaj kafe i zelenog čaja na učestalost moždanih udara

Jako je malo studija koje detaljno analiziraju uticaj veće, redovne konzumacije zelenog čaja i kafe na učestalost moždanih udara. U posljednjem broju renomiranog žurnala "Stroke", tim ljekara iz Japana je publikovao svoje rezultate koji pokazuju da povećana konzumacija ova dva napitaka značajno smanjuje rizik nastanka moždanog udara. Studija je uključila ukupno 82 369 pacijenata koji su praćeni od 1995 godine pa do 2007 a smanjenje učestalosti moždanog udara je bilo direktno povezano sa redovnom konzumacijom jednog ili oba napitka na dnevnoj bazi.


Komentiraj: