Sedmodnevni monitoring glukoze u krvi za dijabetičare

Sedmodnevni monitoring glukoze u krvi za dijabetičare 27.05.2014.

Sedmodnevni monitoring glukoze u krvi za dijabetičare

U skladu sa ranijom praksom pružanja vrhunske medicinske usluge za naše pacijente, pacijenti Moje Klinike sa dijabetesom sada imaju na raspolaganju sedmodnevno praćenje vrijednosti glukoze u krvi putem vrhunskog aparata firme Medtronic, pod nazivom Guardian.

Svi dijabetičari su svjesni postojanja oscilacija u vrijednostima glukoze u serumu što za posljedicu ima nastanak niza komplikacija na očima, nervima, bubrezima i srcu. Za određenu subpopulaciju pacijenata, kontrola dijabetesa je izuzetno teška, unatoč primjeni različitih medikamenata te pridržavanja rigoroznih pravila ishrane. Dodatni problem predstavljaju padovi vrijednosti šećera u krvi koji se konvencionalnim mjerenjem šećera ubodom u prst propusti u preko 60% slučajeva. 

Za ove pacijente, Moja Klinika je kao prva ustanova u Bosni i Hercegovini uvela primjenu Guardian aparata koji funkcioniše kao monitor koji bežičnim putem šalje vrijednosti glukoze u krvi svakih pet minuta kroz period do sedam dana. Na ovaj način, moguće je postići modifikaciju terapije koja će biti individualno prilagođena svakom pacijentu sa dijabetesom te na taj način smanjiti rizik nastanka komplikacija koje ova bolest nosi sa sobom

U narednom periodu Moja Klinika svojim pacijentima priprema niz novih usluga, od kojih većina nikada nije rađena u Bosni i Hercegovini, vođeni motom da svaki život zaslužuje vrhunsku medicinsku njegu.

Moja Klinika - Novi koncept zdravlja

 


Komentiraj: