Rana identifikacija žena sa karcinomom jajnika

Rana identifikacija žena sa karcinomom jajnika 17.02.2012.

Rana identifikacija žena sa karcinomom jajnika

Britanski ljekari su proveli studiju koja je uključivala preko 1 milion žena iz 375 različitih ustanova kroz period od godinu dana kako bi ispitali sa kojim se najčešće simptomima ovi pacijenti javljaju ljekaru. Studija je pokazala da devet parametara i simptoma ima najveći prognostički značaj. Ovi simptomi su starost pacijentice, napetost u stomaku, porodična istorija karcinoma jajnika, bol u stomaku, krvarenja nakon menopauze, gubitak apetita, anemija, krvarenje iz rektuma te gubitak tjelesne težine. Koristeći ove kriterije, ljekari su razvili način kalkulacije rizika koji pomaže u identifikaciji pacijentica koje imaju visok rizik nastanka ove opasne bolesti.


Komentiraj: