Neki lijekovi za dijabetes povezani sa redukcijom rizika nastanka karcinoma

Neki lijekovi za dijabetes povezani sa redukcijom rizika nastanka karcinoma 16.12.2013.

Neki lijekovi za dijabetes povezani sa redukcijom rizika nastanka karcinoma

Studija objavljena u žurnalu Dijabetes, gojaznost i metabolizam navodi da lijekovi koji povećavaju osjetljivost tkiva na inzulin, poput metformina, rosiglitazona i pioglitazona smanjuju rizik nastanka karcinoma kod žena za preko 22%. Ovaj efekat je vidljiv samo kod žena koje su koristile lijekove dok isti rezultati nisu uočeni kod muškaraca. Studija je uključila praćenje više od 25.000 pacijenata u periodu dužem od osam godina. Ovi rezultati su od izuzetnog značaja, obizrom da su pacijenti sa dijabetesom izloženi povećanom riziku nastanka karcinoma koji je za 30% do 50% češći kod osoba sa dijabetesom nego kod populacije bez ove bolesti.


Komentiraj: