Moja Klinika i KCU Sarajevo u saradnji na području patohistologije

Moja Klinika i KCU Sarajevo u saradnji na području patohistologije 18.05.2012.

Moja Klinika i KCU Sarajevo u saradnji na području patohistologije

Radi velike preopterećenosti, čekanje na patohistološke nalaze i više sedmica je standardna praksa u ustanovama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu značaj pravovremene dijagnoze, kolegij KCU Sarajevo je prepoznao kvalitet i mogućnosti Moje Klinike te potpisao prve ugovore o poslovnoj saradnji gdje Klinikama oralne hirurgije i Klinici za gastroenterohepatologiju KCU, patohistološke usluge od 11.05.2012 pruža Odjeljenje patohistologije i laboratorijske medicine Moje Klinike. Pomenute klinike imaju pisane nalaze na raspolaganju u roku od 48 do 72 sata. Potpisivanje ovoga ugovora sa najvećim i najkvalitetnijim zdravstvenim centrom u Bosni i Hercegovini predstavlja veliku čast i podstrek za dalji razvoj i unapređenje naših usluga.


Komentiraj: