Kombinovana tableta dala izvrsne rezultate u prevenciji kardiovaskularnih…

Kombinovana tableta dala izvrsne rezultate u prevenciji kardiovaskularnih bolesti 24.07.2012.

Kombinovana tableta dala izvrsne rezultate u prevenciji kardiovaskularnih bolesti

Ljekari iz Londona su 19. Jula publikovali rezultate upotrebe kombinovane tablete (tzv. poly pill) u kojoj su sastavljena tri medikamenta za spuštanje vrijednosti krvnog pritiska te jedan za regulaciju masnoća u krvi. Lijek je dat osobama bez bilo kakvih oboljenja starijim od 50 godina. Nakon 12 sedmica upotrebe, nalazi kod osoba koji su koristili pomenutu tabletu su odgovarali nalazima zdravih 20-godišnjaka. Procjenjuje se da bi redovna upotreba ove ili slične tablete kod osoba starijih od 50 godina dovela do smanjenja kardiovaskularnih oboljenja za cijelih 28%.


Komentiraj: