Depresija kao faktor rizika za moždani udar

Depresija kao faktor rizika za moždani udar 19.11.2011.

Depresija kao faktor rizika za moždani udar

Studija koja je objavljena u JAMA žurnalu, i koja je uključivala metaanalizu na 317.540 osoba te period praćenja od 8 do 29 godina, potvrdila je da depresija predstavlja nezavisan faktor rizika za nastanak moždanog udara. Studija je pokazala da osobe sa netretiranom depresijom imaju 45% veći rizik nastanka moždanog udara od osoba koje nemaju simptome depresije. Imajući u vidu učestalost depresije u modernom svijetu, njeno prepoznavanje i adekvatna terapija mogu imati značajne, pozitivne efekte.


Komentiraj: