Smještaj pacijenata i pratnje

Smještaj pacijenata i pratnje

Kako Moja Klinika prima dosta pacijenata iz drugih gradova, naš call centar će sa zadovoljstvom izvršiti eventualne rezervacije smještaja za pratnju ili same pacijente ukoliko njihov boravak u Sarajevu treba trajati duže od jednog dana. U skladu sa željama i preferencama samih pacijenata, Moja Klinika će uraditi sve napore da se pronađe adekvatan smješaj po uputama naših pacijenata i njihovih porodica.