Medicinska dokumentacija

Medicinska dokumentacija

Moja Klinika koristi elektronsku medicinsku dokumentaciju te je sva medicinska dokumentacija na raspolaganju u prostorijama Moje Klinike ili putem naše web stranice za one pacijente koji su članovi Moja Klinika Plus programa. Takođe, našim pacijentima na raspolaganju stoji kućna dostava svih nalaza. Za detaljne informacije se možete konsultovati sa call centrom Moje Klinike.