Planovi budućeg razvoja

Planovi budućeg razvoja

Planovi budućeg razvoja

Plan razvoja

Moja Klinika ima jasan plan razvoja koji u naredne dvije godine uključuje proširenje hospitalnog kapaciteta sa otvaranjem jedinice intenzivne njege, te pokretanje operativnog programa putem multinamjenske operacione sale u kojoj će biti angažovani vrhunski stručnjaci iz zemlje i svijeta.

Cilj

U svome radu, Moja Klinika ima jasno zadan cilj podizanja zdravstvene svijesti među populacijom i ljekarima što se postiže kroz naše različite programe edukacije i pokretanje kvartalnog žurnala namijenjenog ljekarima.

U svim ovim aktivnostima, Moja Klinika prepoznaje važnost ljudskog faktora kao presudnog za postizanje vrhunskog kvaliteta i u narednoj godini dodjeljuje četiri specijalizacije najboljim studentima Medicinskog Fakulteta, koji će biti odabrani nakon rigoroznih testiranja medicinskog znanja.


Blog