Dr. Igor Jeremić

Dr. Igor Jeremić -

Dr. Igor Jeremić

Rođen(a): 04.11.1973.


Sadašnje zvanje:

Specijalista ginekologije i akušerstva

Licencirani edukator radiotalasne hirurgije za Evropu i Rusiju

Izbor u sadašnje zvanje:

Septembar 2006. - specijalista ginekologije i akušerstva

Maj 2010.   - imenovan za edukatora radiotalasne hirurgije za Evropu

Staž u sadašnjem zvanju

10. godina

Uža naučna oblast:

Primjena radiotalasne hirurgije u ginekologiji, dematohirurgiji i dermatoestetici 

Akademske specijalističke studije:

Upisan 2001-2002, specijalizirao 28.09.2006. 

Uža specijalizacija:

Licencirani edukator radiotalasne hirurgije za Evropu i Rusiju (2010). 

Specijalizacija:

Specijalista ginekologije i akušerstva (28.09.2010.) 

Fakultet:  

Medicinski fakultet u Beogradu, 1992-1999. 


Reprezentativne reference u posljednjih deset godina  

- Prvi u svijetu uklonio Kenonove tumore na prstima nogu radiotalasnom tehnikom bez recidiva. Prikazano na većem broju svjetskih kongresa.

- Patentirao specifičnu tehniku radiotalasnog uklanjanja gigantskih formi analnih i intraanalnih kondiloma. Prikazano na većem broju svjetskih kongresa. Slučajevi se prikazuju na medicinskim fakultetima u SAD kao primjer terapije izbora.

- Prvi u svijetu publikovao nehiruški radiotalasni lifting kapaka.

- Patentirao posebnu tehniku radiotalasnog liftinga koja se ogleda u specifičnim pokretima i velikoj izlaznoj snazi, koja trenutno daje najbolje estetske rezultate u svijetu.

 Ukupan broj radova sa SCI (ili SSCI) liste:

9 (devet)

Usavršavanja:

Škola dermatohirurgije EADV PARIZ  (2007)

Drugi relevantni podaci 

Dobitnik zvanja licenciranog edukatora ELLMAN Co. radiotalasne hirurgije za oblast ginekologije, dermatoestetike i dermatohirurgije za Balkan (2005)

Dobitnik zvanja licenciranog edukatora radiotalasne hirurgije za oblast ginekologije, dermatohirurgije i dermatoestetike za Evropu, Rusiju i Tursku (2010)

Dobio pravo da potpisuje zvanične međunarodne certifikate ljekarima sa pomenutih teritorija.

 


Blog