Ženske bolesti i njihova prevencija su značajan dio svake zdravstvene ustanove pa tako i naše. Moja Klinika takođe prva uvodi terapiju radiofrekventnom energijom koja predstavlja liječenje izbora za uklanjanje kondiloma i za konizaciju grlića maternice kod postojanja prekanceroznih lezija. Ginekološkim odjeljenjem upravlja Dr. Rada Rakić-Kovačević.