Edukativni kursevi za zdravstvene radnike

Edukativni kursevi za zdravstvene radnike

Želite da savladate tehniku ultrazvučnog pregleda srca? Da precizno izvršite procjenu težine valvularnog oboljenja? Ili samo da procijenite istisnu frakciju kod Vašeg pacijenta sa ranijim infarktom miokarda i lakim zamaranjem?

Moja Klinika u saradnji sa Ljekarskom komorom Kantona Sarajevo organizuje trodnevni edukativni kurs transtorakalne ehokardiografije. Za više informacija o kotizaciji, načinu apliciranja te smještaju u Sarajevu kontaktirajte Moju Kliniku ili Ljekarsku Komoru Kantona Sarajevo.

Kako bi obezbijedili kvalitetan transfer znanja, broj učesnika je ograničen dok praktični rad na pacijentima uključuje pet ljekara po grupi sa ukupno 6 grupa. Datum održavanja 26.09-29.09.2013. Lokacija: Moja Klinika, Avaz Twist Tower, Tešanjska 24a, 71000 Sarajevo.

WEB: http://cme.mojaklinika.ba


Blog