CME predavanja i konferencije

CME predavanja i konferencije

 Stručna predavanja za ljekare u organizaciji Moje Klinike i Ljekarske komore Kantona Sarajevo počinju u Novembru 2010. Detaljna lista tema i datuma održavanja uskoro na našoj stranici.

WEB: http://cme.mojaklinika.ba


Blog