Različite forme i načini liječenja

Različite forme i načini liječenja

Odlazak ljekaru i postupak postavljanja dijagnoze su vezani uz želju za rješavanjem problema, tj. bolesti što se ostvaruje liječenjem. U medicini razlikujemo četiri forme liječenja.

Naravno, najbolji način liječenja je preventivno liječenje, tj. poduzimanje koraka da do oboljenja ne dođe. Određena stanja, poput infarkta miokarda, moždanog udara, hipertenzije se mogu kontrolisati na ovaj način.

Za teže forme oboljenja, ljekar se odlučuje na medikamentozno liječenje što praktički znači da ljekar unosi u organizam određene supstance koje imaju mogućnost da eliminišu ili kontrolišu bolest. Kod nekih pacijenata je nužan agresivniji pristup kada govorimo o hirurškom ili invazivnom načinu liječenja.

Konačno, imamo pacijente gdje je izlječenje nemoguće i sva terapija je usmjerena na kontroli tegoba do konačnog smrtnog ishoda, što obično srećemo kod pacijenata sa metastatskim karcinomom i tada govorimo o palijativnom liječenju.


Blog